Lange Hezelstraat 4 Nijmegen

Kenmerken

Huurprijs: €. 1500,- excl. BTW per maand
Servicekosten: nader te bepalen

Status: beschikbaar
Aanvaarding: per direct

Bouw
Hoofdbestemming: Detailhandel.

Oppervlakten
Begane grond ca. 60 m2
Vide ca. 20 m2

Indeling
Voorzieningen: Warmte gordijn

Omschrijving

Lange Hezelstraat 4 te Nijmegen
Karakteristieke winkelruimte gelegen in het hartje van Nijmegen aan de oudste winkelstraat van Nederland.

Oppervlakte:
Begane grond: ca. 60 m2
Vide: ca. 20 m2

* Deze oppervlaktes zijn nagenoeg conform de richtlijnen van de NEN 2580 gemeten op basis van de aan ons verstrekte plattegronden alsmede inmeting op locatie, er is echter géén meetrapport aanwezig.

Indeling:
Entree, winkelruimte met warmtegordijn, trap naar vide, pantry, kleine opslag en toilet.

Opleveringsniveau:
Het object wordt in huidige staat opgeleverd.

Bij aanvang van de huurovereenkomst zal er een staat van oplevering worden gemaakt met een omschrijving en diverse foto’s van de winkelruimte die de staat waarin de huurder het gehuurde aanvaardt nauwkeurig weergeeft.

Parkeren:
Voldoende parkeergelegenheid in directe nabijheid (betaald).

Bestemming winkel:
* Cultuur en ontspanning detailhandel en wonen, met dien verstande dat nieuwe geluidsgevoelige functies alleen zijn toegestaan voor zover voldaan wordt aan de Wet geluidhinder;
* Bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 of 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
– ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van dienstverlening-30%’ is tevens dienstverlening toegestaan tot maximaal 30% van de totale oppervlakte van de begane grond van de panden binnen deze aanduiding;

Voor aanvullende informatie over het vigerende bestemmingsplan of voor inzage in dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Huurprijs:
€ 1500,- per maand, exclusief BTW en exclusief servicekosten.

Indien de BTW niet kan worden verrekend dan zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Servicekosten:
Voor rekening van huurder komen alle kosten verbonden aan de levering, het gebruik, het vastrecht en de meteropname afsluiting in het gehuurde van gas, water en elektra.
Huurder dient hiervoor zelfstandig met de hiervoor verantwoordelijke nutsbedrijven overeenkomsten aan te gaan.

Huurtermijn:
In overleg.

Huurbetaling:
De huurprijs te vermeerderen met BTW dienen bij vooruitbetaling per maand te worden voldaan.

Zekerheidsstelling:
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de huurder dient er minimaal een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met BTW gesteld of overgemaakt te worden.

Servicekosten:
Nader te bepalen.

Aanvaarding:
Per direct.

Huurprijsindexatie:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum, worden aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer (reeks CPI Alle huishoudens, basisjaar 2006 = 100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst:
Op basis van het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) vastgesteld, model winkelruimte en andere bedrijfsruimte.

Bijzonderheden:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Contact opnemen

foto-1-marcel

Marcel Hulshof
06  835 333 28

Heeft u vragen over onze diensten of interesse in één van de panden die wij aanbieden. Bel ons of laat ons u bellen.

Uw naam (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Op zoek naar de perfecte ruimte voor uw bedrijf? Bel ons op:

024 7600 800